هنوز هستم:)

از آنجایی که مطلب نوشتن من به سالی یکبار رسیده..خواستم بگم هنوز هستم.. هنوز حس نوشتن هست..منتها وقت نوشتن نیست متاسفانه ناراحت

 

درگیر یک پرو‍ژه ام...طراحی شهری در بافت فرسوده آران و بیدگل.. ضوابط و مقررات می نویسیم:)

 

/ 0 نظر / 17 بازدید